Jaski Art Gallery

Jan Montyn
(Oudewater, 1924)

Deel deze pagina
Jan Montyn

Als beeldend kunstenaar is Jan Montyn bekend in binnen- en buitenland. Duizenden prenten zijn de afgelopen jaren aangekocht door particuliere verzamelaars en musea in Frankrijk, Duitsland, de Verenigde Staten, Thailand, Japan en Nederland.

In ons land is zijn werk opgenomen in de collecties van onder andere het Stedelijk Museum in Amsterdam, het Museum Boymans-van Beuningen in Rotterdam en de Rijksdienst voor de Beeldende Kunst in Den Haag.

Jan Montyn is autodidact. Hoewel hij vooral als graficus bekend geworden is, heeft hij ook veel getekend en geschilderd. In 1959 besloot hij zich vooral op de etstechniek te concentreren, omdat hij vond dat de ets voor hem het beste medium was om zich uit te drukken. Tekeningen en schetsen zijn belangrijk voor Montyn. Zijn schetsboeken zijn te vergelijken met dagboeknotities; de etsen vormen hiervan soms een verwerking en nabeschouwing.

Stilistisch gezien is het werk van Montyn niet onder te brengen in een bepaalde richting of stroming in de beeldende kunst. Aanvankelijk werkt hij heel traditioneel en figuratief, maar aan het begin van de zestiger jaren kiest hij voor een gestileerde, vaak abstracte beeldtaal vol persoonlijke tekens en symbolen. Grafiek hanteert hij niet uitsluitend als een vermenigvuldigingstechniek, maar als een medium om te komen tot een eigen stijl met een eigen idioom. De eerste experimenten met de etstechniek werden zonder kleur uitgevoerd, maar langzamerhand werdde kleur een wezenlijk onderdeel van zijn werk. Kleur, vorm, lijn en inhoud werden op monumentale wijze samengevoegd tot een geabstraheerde beeldtaal.

Op zinken platen werkt Montyn met gemengde etstechnieken zoals droge naald, aquatint en taille-douce. Zelf bedacht is de methode van het afdrukken van meerdere etsplaten op een grote plaat. Montyn drukt zijn prenten altijd zelf in kleine oplagen. Het belangrijkste thema in zijn werk is het landschap, niet als picturaal gegeven, maar als de projectie van de menselijke emotie. Jan Montyn mediteert als het ware over het landschap. Zijn verbondenheid met het landschap en de aarde blijkt ondermeer uit zijn voorkeur voor de kleur omber, die voor hem de aarde en alles wat daarmee samenhangt symboliseert.

Verre reizen, met name naar Zuidoost Azië, zijn een belangrijke inspiratiebron in zijn werk. In Zuid-Frankrijk, Thailand en Nederland heeft hij min of meer vaste verblijfplaatsen.