Jaski Art Gallery

Lucebert
(Amsterdam, 1924 - Alkmaar, 1994)

Deel deze pagina
Lucebert

Lubertus Jacobus Swaanswijk, beter bekend als Lucebert, bezocht in 1938de Kunstnijverheidsschool in Amsterdam, die hij na een half jaar weer verliet. Hij bleek een multi-talent, dat kon tekenen en gedichten schrijven.

In 1948 werden zijn gedichten ontdekt door GerritKouwenaar. Lucebert maakte deel uit van de Nederlandse ExperimenteleGroep en later ook van CoBrA. Met zijn dichtwerk nam hij deel aan deCoBrA-tentoonstelling in Amsterdam in 1949, waarna hij uit de beweging stapte.

Hoewel hij kort en zijdelings bij de beweging betrokken raakte, werd CoBrA voor de dichter/schilder van fundamentele betekenis.Enerzijds stimuleerde de groep hem en de andere experimentele dichters(onder wie Vinkenoog, Kouwenaar, Elburg en Schierbeek) om de vrijheid die zij tot dan toe tastend in de taal zochten nu in volle overtuiging ook werkelijk te kiezen. Anderzijds liet zij diepe sporen na in zijn ontwikkeling als schilder.

In de jaren vijftig richtte hij zich vooral op schilderen. De mythen die hij zowel in zijn expressionistische schilderijen als in zijn gedichten creëerde, waren geënt op de wereld van de mensen en staan vol literaire toespelingen. In de jaren vijftig onderging hij vele invloeden. In de jaren zestig boeide de aan de kindertekening herinnerende figuratie uit de CoBrA-tijd hem. Al snel maakte die plaats voor een karikaturale, demonische visie op de wereld, die hij tot zijn dood trouw zou blijven.